وقتی به دهه 60 و اوایل دهه 70 سفر می کنید و به لیست برنامه های پخش شده در آن زمان نگاه می کنید، زمانی که سریال ها و ورزش ها به ویژه فوتبال، به ورزش تلویزیون می رسید. مسابقاتی که در آن سال ها در گروه مسابقه و سرگرمی دو شبکه ایجاد و گسترش یافت. آنتن مدیران بی طرف و مخاطب زیادی دارد که تمام برنامه های این دو شبکه را تماشا می کنند تا سرگرم شوند! بخش مهمی از مسابقه در محیط شبکه های اجتماعی برگزار شد و مردم با قرار دادن خود به جای شرکت کنندگان دانش اجتماعی خود را محک زدند. پدیده ای جالب به خصوص برای گروه جوان که حمید نعمت الله چند دهه بعد در بخشی از سامانه وضعیت سفید از آن صحبت کرد. نام و نمرات و مسابقه و سی سوال از مهمترین آنها مطرح شد که باعث شهرت کسانی شد که این کار را انجام می دهند. از دهه شصت به‌طور هفتگی این مسابقه از شبکه یک سیما پخش می‌شود که پرمخاطب و جذاب است و این پروژه در حد تولید و توزیع تا ابتدای شرکت ادامه داشته است. هفتاد بدون شک قدرتمندترین نیروی هفته مسابقات حضور منوچهر نوذری به عنوان مجری و برگزارکننده مسابقه بود که با زیبایی خود تیم مسابقات را به هم ریخت. یک برنامه تلویزیونی انفرادی درخشان، در آن سال ها برنامه جالبی که قابل مشاهده باشد و میلیون ها مخاطب داشته باشد وجود نداشت. در سال های بعد تلویزیون سعی کرد بازی های جدی تری تولید کند اما موفقیت بازی هفتگی را تکرار نکرد. حتی پس از صرف هزینه بیشتر از رقابت ذکر شده در تهیه مقالات زیبا، این اتفاق نیفتاد. شبکه نمایش خانگی بالاخره در سال 1393 کار خود را آغاز کرد، تنها زمانی که اینترنت در کشور ما از زیرساخت های بهتری برخوردار است و ضریب نفوذ آن در کشور بالاست و بر اساس روند آزمون و خطا، مشکلات موجود را ارزیابی کرد نه قوت. سریال های ایران در کمترین زمان به برگه برنده شبکه تلویزیونی داخلی تبدیل شده و میلیون ها نفر را از گوشی هوشمند و تبلت گرفته تا لپ تاپ و تلویزیون هوشمند پای گیرنده های خود قرار داده است. دقیقاً همین اتفاق سال ها پیش با پلتفرم هایی مانند آمازون پرایم، اپل و نتفلیکس رخ داد و هر هفته میلیون ها نفر را از سراسر جهان جذب می کنند. این سریال دارای مضامین مختلفی است که در ژانرهای محبوب مخاطب ایرانی یعنی درام، ملودرام و کمدی اجرا می شود و نویسندگان این آثار از همه محبوبیت مخاطبان استفاده می کنند. علاوه بر این می توان حضور بازیگران مشهوری را که در به چشم آمدن آثار مذکور نقش بسزایی دارند، توضیح داد.

پلتفرم های ملی مانند: فیلمو، نماوا و فیلم نت نقش پررنگی در جذب ایده های خوب از سوی مخاطبان مختلف و نیاز به ایجاد محتوای متفاوت برای رفع نیازهای آنها دارند. اگر از روند داخلی و خارجی که فکر بخش قابل توجهی از مخاطبان پلتفرم های مذکور است بگذریم، به بازی و رقابت می رسیم. یکی از ویژگی های دهه 60 و 70 تلویزیون میلیون ها بیننده را با هزینه کم به تلویزیون های خود می آورد.

منبع: tmk.ir

Topic revision: r1 - 2023-07-12 - AydaSahimi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback